Ave Maria

Ave Maria to  utwór szczególny. Dokonane przeze mnie nagranie obejmuje 11 wersji tej pieśni różnych autorów i jest ewenementem w polskich zbiorach muzycznych.

AVE MARIA (łac. Zdrowaś Mario), także: Pozdrowienie Anielskie - chrześcijańska modlitwa do Maryi, matki Jezusa - oddająca cześć Maryi i Jezusowi wraz z prośbą do Maryi o jej wstawienniczą modlitwę.

Składa się z trzech części. Najstarsze dwie to cytaty z Nowego Testamentu: słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane w czasie Zwiastowania (Łk 1,28) oraz słowa św. Elżbiety, skierowane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). Przez wiele wieków modlitwa Zdrowaś, Maryjo była dokładnym powtórzeniem ewangelicznego pozdrowienia Gabriela i Elżbiety. W XIII wieku zaczęto dodawać do dwóch fraz biblijnych imię: Jezus - w ten sposób imię Jezusa stało się centrum modlitwy.

Trzecia część modlitwy powstała dopiero w XIV wieku, kiedy w Europie panowała dżuma. W słowach modlitwy pozostał ślad grozy tamtych dni: teraz i w godzinę śmierci. Papież Pius V, znany z modlitewnego wstawiennictwa zwycięskich chrześcijańskich żołnierzy w bitwie pod Lepanto, kazał w 1566 roku umieścić dodatkowe słowa modlitwy w brewiarzu rzymskim, przez co uczynił ją oficjalną modlitwą Kościoła.

Pozdrowienie Anielskie jest jedną z części modlitwy Anioł Pański oraz modlitwy różańcowej.

Tekst modlitwy po polsku:
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tekst modlitwy po angielsku:
Hail Mary, full of grace,
the Lord is with thee;
blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.

Tekst modlitwy po łacinie:
Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.